Tài liệu điện tử dạy học

Chuyên ngành Lý Sinh Y Học

Thứ sáu, 30 Tháng 9 2016

Lý sinh y học Print Email
This is a SEO version of Lý sinh y học Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Thông tin tác giả

Họ và tên: Nguyễn Minh Tân.Giới tính: Nam Dân tộc: kinh
Sinh ngày: 14 - 7-1958, Quê quán: Phú Bình, Thái Nguyên
Đơn vị đang công tác: Đại học Thái Nguyên.
Chức vụ hiện tai: Giám đốc TT Công nghệ thông tin ĐHTN; Phó giám đốc BQLDA XDQTTB - ĐHTN
Trình Độ chuyên môn: Giảng viên chính, Thạc sỹ khoa học,NCS về quản lí giáo dục.
Trình độ tin học, ngoại ngữ: KS. CNTT, CN. Ngoại ngữ.
Ngày vào Đảng : 30/5/1985.

Xem chi tiết

Tin mới nhất

Tin xem nhiều


Bạn đang xem: Giáo trình Lí sinh y học